Ochrana osobných údajov

1. Pravidlá ochrany osobných údajov

Naše pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov našou spoločnosťou. Cestovná kancelária SKonline s.r.o. je prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov, ktoré ste nám poskytli ako dotknutá osoba. SKonline s.ro. zodpovedá za ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za nasledujúcim účelom:

• zasielania noviniek formou newsletter správ v rozsahu: e-mailová adresa 
• rezervácie zájazdu v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail

Vaše osobné údaje používame v súlade so Súhlasom so spracovaním osobných údajov. Nezhromažďujeme, ani nespracovávame žiadne ďalšie osobné údaje, než tie, ktoré sú potrebné na zasielanie noviniek a vytvorenie rezervácie zájazdu.

3. Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú na serveroch umiestnených v hostingovom centre, ktoré sa nachádza v Slovenskej republike.

4. Doba uchovávania osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 z.z o ochrane osobných údajov súhlasy so spracúvaním osobných údajov na účely rezervácie zájazdov po dobu 1 roka od zaslania kalkulácie. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené. V prípade uzavretia Cestovnej zmluvy platia ustanovenia uvedené v cestovnej zmluve.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré uchovávame v súvislosti s marketingovými správami zasielanými formou newsletter správ budeme uchovávať po dobu, na ktorú ste nám dali súhlas alebo kým nám neoznámite, že tieto informácie už nechcete ďalej dostávať.

5. Cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky.

Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies nastavením vo Vašom prehliadači, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke.

Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Žiadny z použitých cookies neobsahuje osobné informácie, iba všeobecné informácie za účelom štatisktiky návštevnosti, a prevádzkovo potrebných informácií technického rázu.

Typy súborov cookies sú: 
• súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia 
• trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas - tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

6. Práva dotknutej osoby

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: gdpr@skonline.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke  podľa zásad spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k informáciam ma môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenuosobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazat alebo pokiaľ ste vzniesil námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

Právo na prenositeľnosť.

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý).

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 180 dní.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielame na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ ešte klientom nie ste, zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov zaslaním emailu so slovom ODHLASUJEM na adresu gdpr@skonline.sk .

Mlčanlivosť.

Dovoľujeme si vás uistiť, že zamestnanci SKonline s.r.o. a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu verziu Ochrany osobných údajov.

 

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak môžete nás požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu gdpr@skonline.sk

V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa na poverenú Zodpovednú osobu, ktorej adresa je gdpr@skonline.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti. Naša Zodpovedná osoba následne preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

Ak stále máte pocit, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov a podať sťažnosť tam. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli zjednať nápravu a prípadné pochybenia vyriešiť k Vašej spokojnosti.

 

SKonline s.r.o. je zapísaná v OR Okresný súd Trenčín oddiel sro, vložka č 18826/R | IČO: 36327603 | ČSA 434/29, 907 01 Myjava