SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kostol Sv. Martina - Martinček 
Fotogalérie Kostol Sv. Martina - Martinček

Kostol sv. Martina v Martinčeku /1260/

     Kostol sv. Martina v Martinčeku patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230. Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili.

     Kostol sv. Martina patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova.Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola.  Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného  románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov. Bol vybudovaný ako jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, predstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Presbytérium má zachovanú pôvodnú krížovú klenbu, na východnej stene presbytéria bolo zamurované ranogotické okno, na severnej stene je viditeľné pôvodné pastofórium. Na južnej stene lode je ranogotický vstupný portál. Vzácne sú zachované pôvodné okná veže. V hornej časti nesú znaky románskeho slohu a v dolnej časti ranogotické. Napriek rôznym úpravám v nasledujúcich storočiach si architektúra objektu zachovala svoju pôvodnú podobu a v tom spočíva jeho zaujímavosť a jedinečnosť dodnes. Autor nástenných malieb je neznámy, ale pravdepodobne tieto fresky vznikli okolo roku 1300. Vo veži  sú dva zvony – jeden z roku 1594 a druhý z roku 1842. Počas prvej svetovej vojny prebiehali tzv. rekvirácie – zhabania majetku v prospech štátu – šlo o zhabanie napr. zvonov pre účely zbrojného priemyslu.  V Martinčeku k rekvirácii majetku nedošlo, pretože veža je stavebne upravená tak, že by bolo nutné vysekať otvory – preto máme tak staré zvony.

     Maľby boli objavené pri reštaurátorskom prieskume, ktorý robil reštaurátor akad. sochár Juraj Maták v roku 1999, V priebehu rokov 2000-2002 boli nástenné maľby postupne odkryté a reštaurované v celom interiéri kostola.

Svätyňa:
- V spodnom páse je znázornená textilný záves
- V strednom  páse je odkrytých 12 postáv apoštolov.
- Na severnej stene v hornom páse je odkrytý eschatologický motív Lona Abrahámovho s postavami starozákonných kráľov Dávida a Šalamúna, hrajúcich na hudobných nástrojoch.
- Na východnej stene je odkryté štrbinové okno s pôvodnou polychrómiou ostenia a dve postavy s hudobnými nástrojmi.
- Podobný motív na južnej stene bol narušený rozšírením okenného otvoru.
- V klenbe sa v pomerne dobrom stave odkryla postava žehnajúceho Krista a Panny Márie, ktoré v ďalších poliach klenby sprevádzajú  figúry anjelov, znázornených v diakonských rúchach.

Loď:
- Na východnej stene naľavo od víťazného oblúka boli  odkryté dve postavy. Postava biskupa – sv. Martina, biskupa z Tours, druhá postava znázorňuje pravdepodobne sv. Jána Krstiteľa. Nad touto postavou bol odkrytý  známy motív - výjav sv. Martina na koni, deliaceho sa o plášť so žobrákom, opierajúcim sa o barle pri úzkej bráne.
- Nad víťazným oblúkom sa rozprestiera mesto - Nebeský Jeruzalem.
- Na stene napravo pri víťaznom oblúku vidíme  motív Krista s mečmi ako sudcu v mandorle, ku ktorému prilietavajú po stranách – vľavo anjel s knihou a anjel s krížom, vpravo dvojica anjelov, ktorá pridržiava zapálenú pochodeň.
- Vpravo dolu od víťazného oblúka je figurálna kompozícia zatratených dopĺňajúca motív Posledného súdu.
- Na severnej stene lode boli odkryté maľby na dvoch omietkových vrstvách, vytvorené v dvoch časovo odlišných fázach. V orámovaní sa objavuje mladá tvár postavy, ktorú po stranách dopĺňa dvojica anjelov. Keďže nie sú čitateľné ďalšie časti výjavu, môžeme dedukovať, že snáď znázorňuje archanjela Michala? vážiaceho duše. Vedľajšia postava sa v profile nakláňa k tejto, avšak okrem náznaku architektúry baldachýnu nemožno identifikovať žiadne ďalšie detaily. Vedľa tejto postavy je potom fragment maľby realizovanej na mladšej omietke. Fragment je ťažko čitateľný. Rukopis maľby prezrádza umelca blízkeho sliačanským kompozíciám zo 14. storočia. V duchu rozvrhu  tejto steny v ďalších kostoloch by sa dal určiť ako Klaňanie kráľov. Môže tu však ísť aj o skupinu svätíc. Postava ženy vpravo, so šatkou na hlave pripomína  podobnú kompozíciu s výjavom sv. Heleny v Lipt. Sliačoch, pričom dvojica postáv vľavo by mohla znázorňovať dve zo štyroch známych svätíc, sv. Barboru/ od veže/ a sv. Margitu/?/

Výskyt súvislej zachovanej maľby na južnej stene sa nepreukázal.  Okrem uvedených malieb bolo nájdených a odkrytých 9 pôvodných konsekračných krížov v lodi, 2 vo svätyni, tretí pravdepodobne zanikol pri prístavbe sakristie. Konsekračné kríže dokazujú, že kostol bol po dostavaní riadne vysvätený.

     Na chóruse západnej stene za organom boli na stene odkryté novšie nápisy s nákresom jazdca na koni. Tieto texty by sa dali datovať do doby 16. Storočia, bohužiaľ, ich stav a naše vedomosti zatiaľ nedovolia  čítať text, ktorý obsahovali.

     V interiéri kostola v Martinčeku bol urobený vynikajúci objav stredovekej nástennej maľby  ranogotického kostolíka, jedného z najstarších v Liptove. Ide tu azda o jednu z najstarších súvislo zachovaných nástenných malieb na Slovensku vôbec.

     V roku 1914 bolo v katastri obce nájdených 14 bronzových mečov a ďalších predmetov z doby bronzovej na Hlinisku,

     Pri návšteve nášho kostola upútajú pozornosť návštevníkov drevené striešky /tzv. dášky/, ktoré sú umiestnené na kopci okolo kostola. Sú to vlastne jamy, hlboké 3-5 m, ktoré v minulosti a aj teraz slúžia na prechovávanie úrody. Je ich tu celkovo 35.

     Obec Martinček sa nachádza asi 6 km od okresného mesta Ružomberok, stred obce je vo výške asi 580 m a leží na výbežku dolomitského vrchu Mních. Obec má svoj obecný úrad, škôlku, knižnicu, obchod, pohostinstvo, futbalové i basketbalové ihrisko, a je možnosť ubytovania. Obec má 390 obyvateľov. Dá sa odtiaľto pešo dostať do blízkej dediny Lisková a Likavka, a kto má záujem o turistiku je možné si vyjsť aj na Choč.Výber z fotogalérie k objektu
(klikni na fotku pre úplnú fotogalériu)
Kostol Sv. Martina Kostol Sv. Martina Kostol Sv. Martina Kostol Sv. Martina Kostol Sv. Martina


 
TOP 3 atrakcie v okolí
Strečno
Hrad
Mlyny oblazy
Pamiatka
Oravský hrad
Hrad

Ubytovanie v okolí
Objekt 816
Kúpeľný hotel
49 €/noc
Objekt 815
Kúpeľný hotel
49 €/noc
Objekt 2199
Kúpeľný hotel
51 €/noc

Chýbajú Vám v SKonline.sk informácie o Vašom okolí, radi by ste v SKonline.sk propagovali svoje služby či produkty?

Zapojte sa!


Slovakia spa resorts, Catering servis, Slovensko, Kúpele / Lázně, Ubytovanie, Víza do Austrálie, Austrálie
study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.