SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Katolícke katedrálne chrámy 

Katedrála je biskupský chrám. Názov je odvodený od slova katedra – stolec. V katedrálnom chráme má biskup Diecézy svoj biskupský stolec. Katedrálny chrám je strediskom celého náboženského života v diecéze. Slovensko má sedem katolíckych katedrálnych chrámov:

Trnavská katedrála
Katedrála trnavského arcibiskupstva je matkou všetkých katolíckych kostolov na Slovensku. Arcibiskupský chrám je zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi. V minulosti to bol univerzitný chrám. Postavený bol v 17. storočí v barokovom slohu. Najvýznamnejší objekt je drevený barokový hlavný oltár, ktorý je skvostom baroka v strednej Európe. Hlavným patrónom arcidiecézy je svätý Ján Krstiteľ. Výročie posvätenia katedrály sa slávi 30. augusta. V súčasnosti tu pôsobí Mons. Ján Sokol, arcibiskup.

Banskobystrická katedrála
Katedrálou banskobystrickej diecézy je chrám svätého Františka Xaverského, ktorý je hlavným patrónom diecézy. Vybudovaný bol začiatkom 18. storočia v barokovom slohu. Výročie posvätenia chrámu sa slávi 24. septembra. V súčasnosti je banskobystrickým sídelný biskupom Mons. Rudolf Baláž.

Košická katedrála
Katedrálnym chrámom košického biskupstva je Dóm svätej Alžbety. Je to ozajstný skvost gotickej architektúry. Vybudovaný bol v sedemdesiatych rokoch 15. storočia. Patrónom diecézy je svätý Ondrej. Výročie posvätenia katedrálneho chrámu košická diecéza slávi 6. septembra. V súčasnosti tu pôsobí Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.

Nitrianska katedrála
Biskupským chrámom nitrianskej diecézy je kostol svätého Emeráma. Katedrála pochádza z 9. až 14. storočia. V architektúre tohto chrámu prevláda barokový sloh. Hlavnými patrónmi nitrianskeho biskupstva sú svätí Andrej – Svorad a Benedikt. Výročie posvätenia katedrálneho chrámu sa slávi 20. novembra. Súčasným nitrianskym sídelným biskupom je Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Rožňavská katedrála
Katedrálnym chrámom rožňavského biskupstva je kostol Panny Márie Nanebovzatej. Pochádza zo 14. st. a je postavený v gotickom slohu. Hlavným patrónom diecézy je svätý Ján Nepomucký. Výročie posvätenia katedrálneho chrámu je 27. októbra. Súčasným rožňavským sídelným biskupom je Mons. Eduard Kojnok.

Spišská katedrála
Katedrálny chrám spišského biskupstva je v Spišskom Podhradí. Je to starobylý chrám pochádzajúci z 11. st. je postavený v románskom slohu, neskoršie prebudovaný v gotickom slohu. Hlavným patrónom katedrálneho chrámu a celého spišského biskupstva je svätý Martin, biskup. Výročie posvätenia katedrálneho chrámu v Spišskom Podhradí sa slávi 25. októbra. Konkatedrálou spišskej diecézy je aj kostol Prebolestnej Panny Márie v Poprade. Súčasným spišským sídelným biskupom je Mons. ThDr. František Tondra.

Prešovská katedrála
Gréckokatolícka katedrála v Prešove je zasvätená svätému Jánovi Krstiteľovi. Pochádza z 15. storočia. Dnešnú podobu dostal tento chrám v rokoch 1753 až 1759, keď sa uskutočnila baroková prestavba. V interiéri chrámu je vzácny ikonostas a oltár podľa predpisov byzantskej liturgie, ktoré dal vyhotoviť biskup Jozef Gaganec. Súčasným biskupom gréckokatolíckej Cirkvi v Prešove je Mons. Ján Hirka, ktorý spolu s košickým exarchom Milanom Chauturom patrí k najvyšším duchovným predstaviteľom Gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku.
 
TOP 3 atrakcie v okolí
Strečno
Hrad
Mlyny oblazy
Pamiatka
Oravský hrad
Hrad

Ubytovanie v okolí
Objekt 816
Kúpeľný hotel
49 €/noc
Objekt 815
Kúpeľný hotel
49 €/noc
Objekt 2199
Kúpeľný hotel
51 €/noc

Chýbajú Vám v SKonline.sk informácie o Vašom okolí, radi by ste v SKonline.sk propagovali svoje služby či produkty?

Zapojte sa!


Slovakia spa resorts, Catering servis, Slovensko, Kúpele / Lázně, Ubytovanie, Víza do Austrálie, Austrálie
study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.