SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
relaxačné pobyty
liečebné pobyty
•  Wellness hotely

kúpele
kúpele
•  Kúpele Bardejov
•  Kúpele Bojnice
•  Kúpele Brusno
•  Kúpele Číž
•  Dudince1
•  Dudince2
•  Kúpele Lúčky
•  Kúpele Nimnica
•  Nový Smokovec
•  Kúpele Piešťany
•  Rajecké Teplice
•  Sklené Teplice
•  Kúpele Sliač
•  Kúpele Smrdáky
•  Kúpele Štós
•  Tatranská Kotlina
•  Trenčianske Teplice
•  Turčianske Teplice
•  Vyšné Ružbachy

•  Referencie
•  Zľavy v kúpeľoch
•  Podľa indikácii

víkendové pobyty
Kúpele - fotogalérie
wellness
Kontakt

Piešťany 
Úvod | Poloha | Indikácie | Pobyty | Ubytovanie | Voľný čas | Stornopodmienky | Ceny a rezervácie |

Špeciálne Storno podmienky Kúpele Piešťany

platnosť od 1.1.2014

V kúpeľoch Piešťany platia špeciálne stornopodmienky odlišné odSTORNOPODMIENOK SKonline vo Všeobecnych obchodných podmienkach. Samozrejme, každý prípad sa snažíme riešiť individuálne a po dohode s kúpeľmi vo výnimočných prípadoch neúčtujeme stornopoplatky. Stornopoplatky účtujú Kúpele Piešťany (SLKP a.s.), nie SKonline.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. akceptujú iba písomne stornované rezervácie. Klient môže stornovať rezerváciu bez poplatku minimálne 21 dní pred príchodom. Pokiaľ nie je stanovené inak, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. si vyhradzujú právo žiadať uhradenie storno poplatku nasledovne:

1. Pre izby kategórií Economy, Standard, Komfort, Superior, Superior Plus a Deluxe

  • 20 – 14 dní pred príchodom 30% z objednaných služieb
  • 13 – 4 dni pred príchodom 50% z objednaných služieb
  • 3 dni pred príchodom 70% z objednaných služieb

2. Pre izby kategórií Junior apartmán, apartmán, Superior/Deluxe apartmán, prezidentský apartmán

  • 59 – 30 dní pred príchodom 30% z objednaných služieb
  • 29 – 14 dní pred príchodom 50% z objednaných služieb
  • 13 dní pred príchodom 100% z objednaných služieb

3. Nevyčerpané objednané služby

Žiadna finančná náhrada sa neposkytuje v prípade nevyčerpaných služieb alebo zmien objednaných služieb počas pobytu hosťa (napr. ubytovanie, stravovanie, procedúry, transfery).

4. Predčasný odchod

V prípade predčasného odchodu Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. účtujú storno poplatok vo výške 70% z nevyčerpaných objednaných služieb. V prípade Junior apartmánu, apartmánu, Superior/Deluxe apartmánu, prezidentského apartmánu je účtovaný storno poplatok vo výške 100% z nevyčerpaných objednaných služieb.

5. Presun potvrdenej rezervácie

SLKP a.s. akceptuje presun potvrdených rezervácií len 1-krát, a to maximálne do 90 dní od pôvodného dátumu príchodu. Cena pobytu bude zmenená podľa platného cenníka okrem potvrdených rezervácií hlavnej a strednej sezóny. SLKP a.s. nevracia žiadny finančný rozdiel. SLKP a.s. si vyhradzuje právo účtovať 65 EUR servisný poplatok za každý ďalší presun potvrdenej rezervácie, a to maximálne do 150 dní od pôvodného dátumu príchodu. Zmena rezervácie musí byť uskutočnená najneskôr do 7 dní pred pôvodne objednaným a zarezervovaným dňom príchodu, v opačnom prípade si SLKP, a.s. vyhradzujú právo účtovať storno poplatok podľa storno podmienok (1 a 2)

6. Lekárska správa

SLKP a.s. akceptujú iba lekárske správy od autorizovaných partnerov (doktor, nemocnica). Storno poplatok bude účtovaný podľa platných podmienok a bude ponechaný ako depozit (zľava vo výške storno poplatku) na ďalší kúpeľný pobyt uskutočnený v rámci 365 dní tým istým klientom, prenos na iného klienta nie je možný. Ak klient nepríde do 365 dní, SLKP a.s. si vyhradzuje právo si ponechať vyplatený storno poplatok.

7. Smrť hosťa

V prípade, že klient zomrie pred príchodom na pobyt, SLKP a.s. navráti v plnom rozsahu zaplatenú sumu za pobyt určeným príbuzným. Taktiež príbuzným klienta (manžel/manželka, rodičia, deti), ktorí mali prísť s klientom na pobyt nebudú účtované storno poplatky. Potvrdenie o úmrtí musí byť zaslané SLKP a.s.

V prípade smrti klienta počas pobytu SLKP a.s. navráti v plnom rozsahu zaplatenú sumu za pobyt určeným príbuzným. Taktiež príbuzným klienta (manžel/manželka, rodičia, deti), ktorí sú s ním na pobyte, nebudú účtované storno poplatky. V prípade, že počas pobytu klienta nastane doma smrť jeho príbuzného (manželka, manžel, otec, matka, setra, brat a deti) a klient požiada o skrátenie pobytu, SLKP a.s. si vyhradzuje právo účtovať storno poplatky na základe platných obchodným podmienok. Výška storno poplatku bude evidovaná ako depozit (zľava vo výške storno poplatku) na ďalší kúpeľný pobyt zrealizovaný do 365 dní tým istým klientom, nahradenie klienta iným klientom nie je povolené. Ak klient nepríde na pobyt do 365 dní, SLKP a.s. si vyhradzuje právo ponechať zaplatený storno poplatok.

8. Zamietnutie cestovných víz

V prípade zamietnutých cestovných víz si SLKP a.s. vyhradzuje právo účtovať storno poplatok na základe platných obchodných podmienok. V prípade, že klient predloží list o zamietnutí cestovných víz z ambasády (nie z tretej strany) a po následnom prekontrolovaní SLKP a.s. s ambasádou, nebude SLKP a.s. účtovať storno poplatok.

9. Zmena mena klienta

Pri individuálnych rezerváciách SLKP a.s. neakceptuje zmenu mena klienta.

10. Skrátenie pobytu zo zdravotných dôvodov

V prípade kontraindikácie klienta počas kúpeľného pobytu a v prípade, že kúpeľnú liečbu nie je možné nahradiť alebo kúpeľný lekár zruší v dôsledku infekcie alebo epidémie kúpeľný pobyt klienta, SLKP a.s. si vyhradzuje právo na účtovanie storno poplatkov v súlade s platnými obchodnými podmienkami. Výška storno poplatku bude evidovaná ako depozit (zľava vo výške storno poplatku) na ďalší kúpeľný pobyt zrealizovaný do 365 dní tým istým klientom, nahradenie klienta iným klientom nie je povolené.

Ak klient nepríde na pobyt do 365 dní, SLKP a.s. si vyhradzuje právo ponechať zaplatený storno poplatok. V prípade, že sa klient rozhodne počas pobytu sám na základe zdravotného stavu zrušiť svoj pobyt, SLKP a.s. si vyhradzuje právo na účtovanie storno poplatku vo výške 70% za nevyčerpané objednané služby. Nahradenie klienta iným klientom nie je povolené. V oboch prípadoch musí byť vyplnený na to určený formulár a podpísaný kúpeľným lekárom a klientom.
Výber z fotogalérie k objektu
(klikni na fotku pre úplnú fotogalériu)
Slovakia spa resorts, study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně, Rekreácia, Liečenie, Víza do Austrálie
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.