SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHKO Cerová vrchovina 
Vyhlásený: 1989
Rozloha: 16280 ha

Geomorfologický celok: Cerová vrchovina

Okresy: Lučenec, Rimavská Sobota

Informačné stredisko: Svätoplukova 40, 979 01 Rimavská Sobota

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina sa nachádza na juhu stredného Slovenska, priamo na hranici s Maďarskom. Územie tejto chránenej krajinnej oblasti zahrňuje v rámci Matransko-slanskej oblasti prevažnú časť oddielu Hajnáčska vrchovina, juhovýchodný výbežok oddielu Fiľakovská brázda a centrálnu časť oddielu Petrovská vrchovina.

V reliéfe nápadne vystupujú vypreparované bazaltové výplne sopečných komínov a struskových kužeľov (Šomoška, Šurice, Hajnáčka, Ragáč). Najvyššie vrchy tvoria čadičové a andezitové trosky. Na odlesnených svahoch sa silne prejavuje erózia pôdy.

Najrozšírenejším lesným spoločenstvom na území chránenej krajinnej oblasti sú bukové dúbravy. Najväčšie zastúpenie tu má dub zimný spolu s dubom letným a cerom. Pôvodný je aj buk lesný, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje s hrabom. Najsuchšie a najteplejšie lokality zaberá borovica lesná.

Z floristického hľadiska môžeme územie charakterizovať ako výrazne xerofytné. Na podloží vulkanických hornín sa sformovali lesné a nelesné skalné spoločenstvá.

Z chránených rastlín sa vyskytuje najmä poniklec lúčny černastý, kukučka vencová, kosatec nízky, mechúrnik stromovitý, zlatofúz južný a viaceré druhy kavyľov.

V zmysle zoogeografického členenia patrí územie do panónskeho pásma stepí. Z viacerých vzácnych skupín bezstavovcov, vyskytujúcich sa v území, bolo dosiaľ zistených najmä mnoho ohrozených druhov chrobákov a motýľov. Zo stavovcov sa tu vyskytujú napríklad skokan rapotavý, jašterica zelená, hadiar krátkoprstý, včelárik zlatý, výrik lesný. Podzemné pseudokrasové priestory využívajú viaceré druhy netopierov.


Poznámka: Zdroj informácií : Slovenská agentúra pre životné prostredie 
Ubytovanie v okolí
Objekt 1292
Kúpeľný hotel
39 €/noc
Objekt 1293
Kúpeľný hotel
39 €/noc
Objekt 1291
Kúpeľný hotel
42 €/noc

TOP 3 atrakcie v okolí
Kurinec - Zelená voda
Vodná nádrž
Zádielská dolina
Dolina
NP Muránska Planina
Národný park


Slovakia spa resorts, Catering servis, Slovensko, Kúpele / Lázně, Ubytovanie, Víza do Austrálie, Austrálie
study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.