SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHKO Kysuce 
Vyhlásený: 23.5.1984
Rozloha: 65462 ha

Geomorfologický celok: Kysucké Beskydy, Turzovská vrchovina, Javorníky, Kysucká vrchovina

Okresy: Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Považská Bystrica, Púchov, Žilina

Zahŕňa štátne prírodné rezervácie: Veľká Rača, Veľký Javorník, Čierna Lutiša, Malý Polom

Chránené prírodné výtvory: Vychylovské skálie, Prah Vychylovský, Korňanský ropný prameň, Brest u Papajov, Lipy u Kanderov, Lipa u Beloňov, Lipa u Kladivovcov, skupina dubov na Trojačke

Informačné stredisko: Kysucká cesta 9, 022 01 Čadca

Chránená krajinná oblasť Kysuce je situovaná na severozápade Slovenska, pričom ju tvoria dve samostatné, od seba navzájom oddelené časti. Západná javornícka a východná beskydská. Viac ako polovicu územia pokrývajú lesy. Napriek geologickej monotónnosti flyšového pásma (málo odolné flyšové usadeniny - rytmicky sa striedajúce polohy pieskovcov, ílovcov a ílových bridlíc) má krajina vplyvom valašskej kolonizácie a kopaničiarskeho osídlenia mozaikovitý, parkový ráz so striedaním lesov, lúk, polí a osád so zachovalou ľudovou architektúrou.

Zvláštnosťou oblasti je výskyt povrchového výronu ropy v Korni a pieskovcových gúľ, známych najmä z územia Prírodnej rezervácie Klokočovské skálie.

Pôvodné zmiešané lesy sú zachované vo vrcholových polohách.

Územie má bohatú sieť tokov, množstvo prameňov, prechodných rašelinísk a slatinných lúk s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín - rosičkou okrúhlolistou, perovníkom pštrosím, ľaliou zlatohlavou, orlíčkom obyčajným a viacerými druhmi vstavačovitých.

V území bolo dosiaľ zistených 205 druhov stavovcov. Predstavuje západnú hranicu rozšírenia všetkých veľkých šeliem Slovenska - vlka, medveďa, rysa. Vyskytuje sa tu i vydra, lesné kury, z glaciálnych reliktov pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, ďubník trojprstý, myšovka vrchovská. Na viacerých miestach prežíva karpatský endemit - mlok karpatský.


Poznámka: Zdroj informácií : Slovenská agentúra pre životné prostredie 
Ubytovanie v okolí
Objekt 1629
Apartmán
19.92 €/noc
Objekt 1058
Apartmán
9.26 €/noc
Objekt 1638
Ubytovanie v súkromí
11.62 €/noc

TOP 3 atrakcie v okolí
Vychylovka
Skanzen
Makov
Lyžiarske stredisko
Strečno
Hrad


Slovakia spa resorts, Catering servis, Slovensko, Kúpele / Lázně, Ubytovanie, Víza do Austrálie, Austrálie
study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.